Servicii oferite de Egidalco SRL

Contabilitate:

Organizarea si tinerea contabilitatii

Contabilitate financiara si de gestiune;
Intocmirea situatiilor financiare corespunzatoare specificului activitatii dumneavoastra.;
Intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale;
Externalizarea partiala a unor servicii financiar-contabile (imobilizari,reevaluare salarii, etc);
Principiile de lucru si procedeele contabilitatii
Sistemul de conturi
Mecanismul partidei duble
Circulatia, clasarea si pastrarea documentelor justificative
Formele de inregistrare contabila practicate in Romania
Contabilitatea capitalurilor
Contabilitatea imobilizarilor
Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie
Contabilitatea decontarilor cu tertii
Contabilitatea trezoreriei
Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor

Analiza financiara

Continutul procesului de analiza economica-financiara; functiile analizei financiare in mecanismul decizional de management; metode si tehnici de analiza
Analiza activitatilor de productie si distributie pe baza indicatorilor valorici
Analiza cifrei de afaceri
Analiza valorii adaugate
Analiza calitatii productiei
Analiza costurilor de productie
Analiza rentabilitatii
Analiza situatiei patrimoniale
Analiza gestiunii resurselor materiale, umane, banesti
Lucrarile de sinteza si raportare contabila
Contabilitatea elementelor extrapatrimoniale ale agentilor economici
Contabilitate de gestiune

Organizarea contabilitatii de gestiune, a contabilitatii cheltuielilor de productie si calculatiei costurilor
Obiectivele contabilitatii de gestiune
Calculatia costurilor; principii de organizare a evidentei cheltuielilor de productie si de calculatie a costurilor
Metode de calculatie a costurilor
Determinarea rezultatelor si a rentabilitatii produselor fabricate

Alte servicii

Asistenta pentru inceperea unei afaceri:
Asistenta privind realizarea unei investitii in Romania;
Intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;
Realizarea procedurilor de inregistrare fiscala;
Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
Expertiza contabila judiciara sau extrajudiciara;

Planuri de afaceri pentru finantari (PHARE, SAPARD, RICOP, etc);
Studii de fezabilitate;
Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite;
Evaluarea patrimoniului companiei;
Acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile Transmite informari clientilor cu privire la noi prevederi legislative de interes general si, dupa caz, la obligatiile ce le revin conform acestor prevederi.
Intocmeste adrese pe teme legislative ce trebuie transmise ministerului de finante sau altor institutii in domeniul fiscal, contabil si financiar.
Consultanta privind resursele umane
Registrul salariatilor
Contracte de munca
Acte aditionale si decizii privind orice modificare in relatia cu angajatii
Decizii colective privind actualizarea salariilor
Calculul statelor de salarii, intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile retinute si calculatedin/la fondul de salarii
Calculul numarului mediu de salariati si a productivitatii muncii
Depunere state de salarii
Sfaturi privind relatia angajat-angajator, legislatia muncii aplicata.

Acreditarile noastre

Doresti sa iei legatura cu unul din consultantii nostri?

Contactati-ne la telefon +0241 481 415